محصولات شگفت انگیز بنیان با قیمت های باورنکردنی 😍

null

بسته زیست دهم

بسته زیست دهم

بسته زیست دهم

تعداد قطره ها :  360قطره (فیلم قطره ای کوتاه)

زمان کل تدریس : ۴۲ ساعت

ویژگی بسته : آموزش تستی تشریحی و کاملا مفهومی، ترکیبی و کنکوری کل کتاب زیست دهم (همه فصول) منطبق بر کتاب سال تحصیلی دانش آموز. با این بسته شما میتونید فقط در ۴۲ ساعت کل زیست دهم رو برای کنکور یاد بگیرید.😍

قیمت محصول : 249 هزار تومان

null

بسته زیست یازدهم

بسته زیست یازدهم

بسته زیست یازدهم

تعداد قطره ها : ۴۴۵ قطره (فیلم قطره ای کوتاه)

زمان کل تدریس : ۵۵ ساعت

تعداد فصول تدریس شده : ۹ فصل

ویژگی بسته : آموزش تستی تشریحی و کاملا مفهومی، ترکیبی و کنکوری کل کتاب زیست یازدهم (همه فصول) منطبق بر کتاب سال تحصیلی دانش آموز. با این بسته شما میتونید فقط در ۵۵ ساعت کل زیست یازدهم رو برای کنکور یاد بگیرید. هم شاگرد اول میشید و نمرتون ۲۰ میشه و هم همین امسال یازدهم را برای کنکور میبندید 😍

قیمت محصول : 279 هزار تومان

null

بسته زیست دوازدهم

بسته زیست دوازدهم

بسته زیست دوازدهم

تعداد قطره ها : ۳۲۸ قطره (فیلم قطره ای کوتاه)

زمان کل تدریس : 40 ساعت

تعداد فصول تدریس شده : 8 فصل

ویژگی بسته :آموزش تستی تشریحی و کاملا مفهومی، ترکیبی و کنکوری کل کتاب زیست دوازدهم (همه فصول) منطبق بر کتاب سال تحصیلی دانش آموز. با این بسته شما میتونید فقط در ۴۰ ساعت کل زیست دوازدهم رو برای کنکور و امتحان نهایی یاد بگیرید. 😍

قیمت محصول : 259هزار تومان

null

بسته زیست دهم و یازدهم (بسته جامع پایه)

بسته زیست دهم و یازدهم (بسته جامع پایه)

بسته زیست دهم و یازدهم (بسته جامع پایه)

تعداد قطره ها : ۸۰۵ قطره (فیلم قطره ای کوتاه)

زمان کل تدریس : ۹۷ ساعت

تعداد فصول تدریس شده : 16 فصل

ویژگی بسته : آموزش تستی تشریحی و کاملا مفهومی، ترکیبی و کنکوری کل کتاب زیست دهم و یازدهم (همه فصول) منطبق بر کتاب سال تحصیلی دانش آموز. با این بسته شما میتونید فقط در تقریبا ۱۰۰ ساعت کل زیست دهم و یازدهم رو که تقریبا ۶۰ درصد کنکورتون رو شامل میشه، یکبار برای همیشه یاد بگیرید و حتی به بقیه درس بدید 😍

قیمت محصول : 379 هزار تومان

null

بسته زیست دهم و یازدهم و دوازدهم

بسته زیست دهم و یازدهم و دوازدهم

بسته زیست دهم و یازدهم و دوازدهم

تعداد قطره ها : ۱۱۳۳ قطره (فیلم قطره ای کوتاه)

زمان کل تدریس : ۱۳۷ ساعت

تعداد فصول تدریس شده : ۲۴ فصل

ویژگی بسته : آموزش تستی تشریحی و کاملا مفهومی، ترکیبی و کنکوری کل کتاب زیست دهم و یازدهم و دوازدهم (همه فصول) منطبق بر کتاب سال تحصیلی دانش آموز. برای زیست کنکور نیازی نیست میلیونی خرج کنید. با این بسته تمام نیازهای زیست شما برای کنکور برطرف خواهد شد و بیش از ۹۰ درصد سوالات برای شما تکراری خواهد بود. 😍

قیمت محصول : 479 هزار تومان

null

بسته زیست دهم و دوازدهم

بسته زیست دهم و دوازدهم

بسته زیست دهم و دوازدهم

تعداد قطره ها : ۶۸۸ قطره (فیلم قطره ای کوتاه)

زمان کل تدریس : ۸۲ ساعت

تعداد فصول تدریس شده : ۱۵ فصل

ویژگی بسته : آموزش تستی تشریحی و کاملا مفهومی، ترکیبی و کنکوری کل کتاب زیست دهم و دوازدهم (همه فصول) منطبق بر کتاب سال تحصیلی دانش آموز. این بسته تمام نیازهای زیست سال دهم و دوازدهم شما رو برای امتحانات نهایی و کنکور تامین میکند. 😍

قیمت محصول : ۴1۰ هزار تومان

null

بسته زیست یازدهم و دوازدهم

بسته زیست دهم و دوازدهم

بسته زیست یازدهم و دوازدهم

تعداد قطره ها : ۷۷۳ قطره (فیلم قطره ای کوتاه)

زمان کل تدریس : ۹۵ ساعت

تعداد فصول تدریس شده : ۱۷ فصل

ویژگی بسته : آموزش تستی تشریحی و کاملا مفهومی، ترکیبی و کنکوری کل کتاب زیست دهم و دوازدهم (همه فصول) منطبق بر کتاب سال تحصیلی دانش آموز. این بسته تمام نیازهای زیست سال یازدهم و دوازدهم شما رو برای امتحانات نهایی و کنکور تامین میکند و حدود ۷۰٪ سوالات کنکور را شامل می شود. 😍

قیمت محصول : ۴۲۵ هزار تومان