17%
تخفیف

آموزش ادبیات فارسی جامع (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/oensna9aabsv/download/480p بسته آموزش ادبیات فارسی جامع (دهم-یازدهم-دوازدهم) ادبیات را نوعی دیگر یاد بگیرید! کامل، کنکوری و تضمینی ادبیات در دروس…

999,000 تومان
18%
تخفیف

آموزش ریاضی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/wdsqptmjqgf2/download/480p بسته آموزش ریاضی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم) ریاضی را آسون،جذاب و در کمترین زمان یاد بگیریم…

1,400,000 تومان
18%
تخفیف

آموزش زیست جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم) فقط در 106 روز با روزی یک ساعت ونیم…

1,400,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش عربی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/nggu1xobpfth/download/480p بسته آموزش عربی جامع کنکور (دهم،یازدهم،دوازدهم) با روزی یک ساعت یادگیری عربی،در یک ماه،کل یکسال را کنکوری یاد بگیرید…

999,000 تومان
18%
تخفیف

آموزش فیزیک جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/td04hlr9z6uw/download/480p بسته آموزش فیزیک جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم) فیزیک را مفهومی ، ترکیبی ، و در کمترین…

1,400,000 تومان
17%
تخفیف

بسته آموزش جامع پنج درس سال یازدهم تجربی (زیست-ریاضی-فیزیک-عربی-ادبیات)

برخی منابع خبر از هک شدن روزانه ۳۰.۰۰۰ وبسایت می‌دهند! حملات اسپم، دریافت اطلاعات کاربران، تغییر و از کارانداختن سایت‌ها دائما درحال رخ دادن است.

3,599,000 تومان
17%
تخفیف

بسته آموزش جامع پنج درس کنکور (زیست-ریاضی-فیزیک-ادبیات-عربی)

https://seromtherapy.ir/fwllbrs1mr5h/download/480p بسته آموزش جامع پنج درس کنکور ( زیست، ریاضی، فیزیک، عربی، ادبیات) با پیشرفت همزمان در همه دروس رتبه…

8,200,000 تومان
17%
تخفیف

بسته آموزش جامع پنج درس سال دهم تجربی (زیست-ریاضی-فیزیک-عربی-ادبیات)

https://seromtherapy.ir/fwllbrs1mr5h/download/480p بسته آموزش جامع پنج درس سال دهم ( زیست، ریاضی، فیزیک، عربی، ادبیات) با پیشرفت همزمان در همه دروس…

3,599,000 تومان