17%
تخفیف

آموزش زیست پایه دهم

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست پایه دهم فقط در 46 روز با روزی یک ساعت یادگیری،کل زیست دهم را تدریس کنید…

579,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش زیست پایه دهم و پایه یازدهم

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست پایه دهم و پایه یازدهم فقط در 62 روز با روزی یک ساعت و نیم یادگیری،کل…

949,000 تومان
19%
تخفیف

آموزش زیست پایه دوازدهم

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست پایه دوازدهم فقط در 66 روز با روزی یک ساعت یادگیری،کل زیست دوازدهم را تدریس کنید…

849,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش زیست پایه یازدهم

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست پایه یازدهم فقط در 47 روز با روزی یک ساعت یادگیری،کل زیست یازدهم را تدریس کنید…

579,000 تومان
18%
تخفیف

آموزش زیست جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم) فقط در 106 روز با روزی یک ساعت ونیم…

1,400,000 تومان