دبیر عربی حامد قدیمی

دکتر حامد قدیمی

مدرس عربی

بیوگرافی حامد قدیمی دبیر عربی

ویدیو درباره استاد حامد قدیمی

چگونه استاد قدیمی بنیانی شدند

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

آموزش عربی پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,049,000 تومان
1,049,000 تومان

آموزش عربی پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
699,000 تومان
699,000 تومان

آموزش عربی پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
699,000 تومان
699,000 تومان