دبیر عربی حامد قدیمی

دکتر حامد قدیمی

مدرس عربی

بیوگرافی حامد قدیمی دبیر عربی

ویدیو درباره استاد حامد قدیمی

چگونه استاد قدیمی بنیانی شدند

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

17%
تخفیف
749,000 تومان
17%
تخفیف
649,000 تومان
20%
تخفیف
479,000 تومان
عربی دهم بنیان
17%
تخفیف
479,000 تومان