دبیر عربی حامد قدیمی

دکتر حامد قدیمی

مدرس عربی

بیوگرافی حامد قدیمی دبیر عربی

ویدیو درباره استاد حامد قدیمی

چگونه استاد قدیمی بنیانی شدند

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

آموزش عربی دهم و یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان
899,000 تومان
1,199,000 تومان

آموزش عربی پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
779,000 تومان
779,000 تومان

آموزش عربی پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
599,000 تومان
599,000 تومان

آموزش عربی پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
579,000 تومان
579,000 تومان