رشاد براتی

مدرس فیزیک

بیوگرافی

درباره استاد

چگونه استاد براتی بنیانی شدند

فیزیک پایه دهم بنیان
17%
تخفیف
579,000 تومان
فیزیک پایه یازدهم بنیان
17%
تخفیف
579,000 تومان
فیزیک پایه دوازدهم بنیان
19%
تخفیف
849,000 تومان
17%
تخفیف