فرید شیخی

مدرس ریاضیات

بیوگرافی

درباره استاد

چگونه استاد شیخی بنیانی شدند

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

17%
تخفیف
17%
تخفیف
579,000 تومان
17%
تخفیف
579,000 تومان