فرید شیخی

مدرس ریاضیات

بیوگرافی استاد فرید شیخی

درباره استاد

چگونه استاد شیخی بنیانی شدند

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

2,299,000 تومان

آموزش ریاضی پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان
899,000 تومان

آموزش ریاضی پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان
899,000 تومان