فرید شیخی

مدرس ریاضیات

بیوگرافی استاد فرید شیخی

درباره استاد

چگونه استاد شیخی بنیانی شدند

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

1,699,000 تومان

آموزش ریاضی پایه دهم و یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,149,000 تومان
1,149,000 تومان

آموزش ریاضی پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
699,000 تومان
699,000 تومان

آموزش ریاضی پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
699,000 تومان
699,000 تومان