درباره ما بیشتر بدانید!

بنیان زیست بوم آموزش و یادگیری خلاق و لذت­بخش است. در بنیان به گونه ای می­ آموزیم که بیاموزیم. دنیایی که حال خوب یادگیری ­اش بیشتر از اضطراب­ ها، تکلیف­ ها و سختی­ هاست. بنیانی که شوید، بنیانی یاد می ­گیرید.

درباره بنیان

بنیان زیست بوم آموزش و یادگیری خلاق است. دنیایی که با خلق و تولید روش­ ها و محتوای آموزشی خلاق، نوین و راهبردی، روش زیستن و آموختن را آسان ­تر، جذاب­ تر و مفهومی­ تر می ­کند. دنیایی که در آن به گونه­ ای می­ آموزیم که بیاموزیم. دنیایی که حال خوب یادگیری­اش بیشتر از اضطراب­ ها، تکلیف­ ها و سختی­ هاست. دنیایی که اول انسان و سلامت تن و روانش مهم است و بعد آموزش و یادگیری. برای ترسیم و تشکیل این زیست بوم، ما با بهره از دانش و فناوری روز و شیوه­ ها و متدهای خلاقی که خلق یا تجربه کرده ­ایم، دنیایی متمایز و متفاوتی از روش ­های متداول و موجود برپا کرده ­ایم تا تمامی بنیانی ­ها نیز تجربه ­ای متفاوت، جذاب و ماندگار داشته باشند. بنیان مبدع شیوه آموزش قطره­ ای است و آنچنان که در شعار برند نگاشته شده – بنیان قطره­ای که دریا می­ شود – همواره به دنبال برترین راهکارها و راهبردهای یادگیری موثر و تفهیم و تعمیق مطالب آموزشی هستیم. راهکارهایی که آموزش و یادگیری را به صورت بنیادی در حافظه و ذهن حک می­کند و ماندگار خواهد بود. بنیانی که شوید، بنیانی یاد می­ گیرید.

بنیان؛ قطره ­ای که دریا می­شود!