دکتر حامد طاهری

مدرس زیست شناسی

بیوگرافی

در ویدیو زیر ببینم چگونه در زیست پیشرفت کنیم

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

17%
تخفیف
17%
تخفیف
579,000 تومان
19%
تخفیف