دکتر حامد طاهری

مدرس زیست شناسی

بیوگرافی

در ویدیو زیر ببینم چگونه در زیست پیشرفت کنیم

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

2,299,000 تومان
1,349,000 تومان

آموزش زیست پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان
899,000 تومان

آموزش زیست پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان
899,000 تومان

آموزش زیست پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,299,000 تومان
1,299,000 تومان