دکتر حامد طاهری

مدرس زیست شناسی

بیوگرافی

در ویدیو زیر ببینم چگونه در زیست پیشرفت کنیم

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

آموزش زیست پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان
899,000 تومان

آموزش زیست پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان
899,000 تومان

آموزش زیست پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,299,000 تومان
1,299,000 تومان